Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje prowadzono w terminie od 10 lutego 2017 do 13 marca 2017r.

Formy konsultacji:

1. Uwagi, opinie i pomysły dotyczące programu rewitalizacji przesyłane na adres rewitalizacja@um.starogard.pl. lub składane pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu

Miasta ul. Gdańska 6 w terminie od 10 lutego do 13 marca 2017r – nie zgłoszono żadnych uwag.

2. Spotkanie otwarte z mieszkańcami w dniu 13 lutego 2017r. w Ratuszu, ul. Rynek 1.

  • spotkanie prowadził Leszek Krzykowski – Wydział Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta w Starogardzie Gd.,
  • w trakcie spotkania przedstawiono podstawowe założenia oraz przewidywane do realizacji przedsięwzięcia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji,
  • uczestnicy spotkania nie zgłosili uwag do projektu programu.

3. Spacer studyjny po obszarze rewitalizacji w dniu 15 lutego 2017r.

  • spacer prowadził Leszek Krzykowski – Wydział Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta w Starogardzie Gd.,
  • w trakcie spaceru analizowano problemy i potencjały obszaru rewitalizacji oraz przedsięwzięcia przewidywane do realizacji w ramach programu,
  • uczestnicy spaceru nie zgłosili uwag do projektu programu.