Konsultacje projektu Regulaminu Komitetu Rewitalizacji – spotkanie otwarte 17.05.2017

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Spotkanie otwarte z mieszkańcami w dniu 17 maja 2017r. w budynku Ratusza ul. Rynek 1.

1. Spotkanie prowadził Leszek Krzykowski – Wydział Planowania i Urbanistyki Urzędu
Miasta w Starogardzie Gd.,

2. W trakcie spotkania omówiono projekt uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w
sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji,
3. Uczestnicy spotkania zgłosili uwagi do projektu dotyczące:

 • §3 ust. 1 – w przypadku niewykorzystania limitów zgłoszonych kandydatów na
  członków komitetu w poszczególnych kategoriach, wprowadzenie możliwości
  odpowiedniego zwiększenia liczby kandydatów w pkt 6 (przedstawicieli mieszkańców
  miasta Starogard Gdański innych niż wymienieni w pkt 1-5)
 • §3 ust. 5 pkt 1 – możliwość powołania lub odwołania członka Komitetu z inicjatywy
  mieszkańców po akceptacji Komitetu Rewitalizacji
 • §6 – wprowadzenie zapisu o wyłączeniu z podejmowania decyzji członków których
  może dotyczyć konflikt interesów – w zakresie którego ten konflikt dotyczy
 • wprowadzenia zmian do formularza zgłoszeniowego