Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

1. Spotkanie otwarte z mieszkańcami w dniu 13 lutego 2017r. w Ratuszu, ul. Rynek 1.

  • spotkanie prowadził Leszek Krzykowski – Wydział Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta w Starogardzie Gd.,
  • w trakcie spotkania przedstawiono podstawowe założenia oraz przewidywane do realizacji przedsięwzięcia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji,
  • uczestnicy spotkania nie zgłosili uwag do projektu programu.

2. Spacer studyjny po obszarze rewitalizacji w dniu 15 lutego 2017r.

  • spacer prowadził Leszek Krzykowski – Wydział Planowania i Urbanistyki Urzędu
    Miasta w Starogardzie Gd.,
  •  w trakcie spaceru analizowano problemy i potencjały obszaru rewitalizacji oraz
    przedsięwzięcia przewidywane do realizacji w ramach programu,
  • uczestnicy spaceru nie zgłosili uwag do projektu programu.