Obwieszczenie – konsultacje projektu Regulaminu Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Starogard Gdański, na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach
społecznych projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, które odbędą się w terminie
od 5 maja do 5 czerwca 2017r.

 1. Formy konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji:
  Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy przesyłać na adres
  rewitalizacja@um.starogard.pl. lub składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
  Miasta ul. Gdańska 6, w terminie od 5 maja do 5 czerwca 2017r.
 2. Spotkanie otwarte z mieszkańcami – 17 maja, początek od godz. 1700 w budynku Ratusza
  ul. Rynek 1,
 3. Konsultacja projektu uchwały przez:
  • Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Starogardzką Radę Rowerową
  • Starogardzką Radę Sportu
  • Radę Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański
  • Młodzieżową Radę Miasta
  • Radę Organizacji Pozarządowych Starogard Gdański
  • Radę Społeczną
  • Radę Gospodarczą

Z projektem uchwały można zapoznać się w Wydziale Planowania i Urbanistyki Urzędu
Miasta, pok. 206 oraz na stronie miasta:
http://stg.rewitalizacja.e-geoportal.pl/dokumenty-i-opracowania