Spotkania otwarte z mieszkańcami w dniach 24 i 31 sierpnia 2016r

Spotkania otwarte z mieszkańcami w dniach 24 i 31 sierpnia 2016r. w Muzeum Ziemi Kociewskiej, ul. Boczna 2.

  • spotkania prowadził prof. Piotr Lorens – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
  • w dniu 24.08 omówiono wypracowany jesienią 2015r. w trakcie warsztatów z udziałem mieszkańców projekt programu rewitalizacji oraz zaprezentowano stan prac nad pogłębioną analizą obszaru rewitalizacji.
  • w dniu 31.08 przypomniano i przedyskutowano podstawowe założenia projektu programu rewitalizacji.
  • uczestnicy spotkań nie zgłosili uwag do projektu programu.