Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje prowadzono w terminie od 1 lipca 2017 do 31 lipca 2017r.

Formy konsultacji:

1. Uwagi, opinie i pomysły dotyczące programu rewitalizacji przesyłane na adres
rewitalizacja@um.starogard.pl. lub składane pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta ul. Gdańska 6 w terminie od 1 lipca do 31 lipca 2017r – nie zgłoszono żadnych
uwag.

2. Spotkanie otwarte z mieszkańcami w dniu 19 lipca 2017r. w Ratuszu, ul. Rynek 1.

 • spotkanie prowadził Leszek Krzykowski – Wydział Planowania i Urbanistyki Urzędu
  Miasta w Starogardzie Gd.,
 • w trakcie spotkania przedstawiono podstawowe założenia oraz przewidywane do
  realizacji przedsięwzięcia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji,
 • uczestnicy spotkania nie zgłosili uwag do projektu programu.

3. Spacer studyjny po obszarze rewitalizacji w dniu 20 lipca 2017r.

 • spacer prowadził Leszek Krzykowski – Wydział Planowania i Urbanistyki Urzędu
  Miasta w Starogardzie Gd.,
 • w trakcie spaceru analizowano problemy i potencjały obszaru rewitalizacji oraz
  przedsięwzięcia przewidywane do realizacji w ramach programu,
 • uczestnicy spaceru nie zgłosili uwag do projektu programu.