Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Spotkanie otwarte z mieszkańcami w dniu 24 kwietnia 2019r. w Ratuszu, ul. Rynek 1.

  • spotkanie prowadził Leszek Krzykowski – Wydział Planowania i Urbanistyki Urzędu
    Miasta w Starogardzie Gd.,
  • w trakcie spotkania omówiono podstawowe założenia oraz przewidywane do realizacji
    przedsięwzięcia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, jak również zmiany
    wprowadzone w projekcie w stosunku do aktualnie obowiązującego dokumentu,
  • uczestnicy spotkania nie zgłosili uwag do projektu programu.