Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany GPR oraz do naboru projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych