Obwieszczenie – konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Starogard Gdański, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbędą się w dniach 1 lipca – 31 lipca 2017r.

Formy konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji:

  1. Uwagi i opinie dotyczące projektu programu rewitalizacji należy przesyłać na adres rewitalizacja@um.starogard.pl. lub składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, w terminie od 1 lipca do 31 lipca 2017r.
  2. Spotkanie otwarte z mieszkańcami – 19 lipca, początek od godz. 1700 w budynku Ratusza ul. Rynek 1,
  3. Spacer studyjny po obszarze rewitalizacji – 20 lipca, początek od godz. 1600, sprzed budynku Ratusza ul. Rynek 1.

Z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w Wydziale Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta, pok. 206 oraz na stronie: http://bip.starogard.pl/Article/id,345.html