Raport z ankiety wykonanej w ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Prezentujemy Państwu raport z ankiety wykonanej w ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Starogard Gdański.

Celem badania było poznanie opinii mieszkańców dotyczącej obecnego stanu położonego w centrum miasta obszaru rewitalizacji, oceny działań zrealizowanych do tej pory oraz wskazanie najistotniejszych zadań, które powinny być realizowane w przyszłości.

Badanie prowadzono z wykorzystaniem platformy internetowej w okresie od 17 maja do 15 czerwca 2023 roku. W badaniu uczestniczyło łącznie 347 respondentów, jednak w 47 przypadkach nie odnotowano danych, gdyż najprawdopodobniej ankietowani nie wypełnili ankiety bądź nie zapisali jej po wypełnieniu. Ostatecznie w badaniu wykorzystano 300 wypełnionych ankiet (nie zawsze ankietowani odpowiadali na wszystkie pytania, stąd dla niektórych pytań ogólna liczba odpowiedzi była mniejsza niż 300).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem oraz do czynnego uczestniczenia w procesie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji naszego miasta.