Spotkania otwarte dotyczące aktualizacji Gminnego programu Rewitalizacji